PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Procesní řízení

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Top a střední management »  Procesní řízení

Určeno

 • Majitelům firem, TOP a středním manažerům odpovědným za řízení změn ve firmě

Cíl

 • Účastník se po absolvování kurzu bude orientovat v pojmech procesního řízení
 • Získá účinné metody a nástroje zvyšování výkonnosti firmy
 • Ujasní si postup zavádění změn firemních procesů

Obsah

 • Jak konkrétně chápat pojmy efektivnost, hodnota, produktivita
 • Základní cíl podniku a cesty které k němu vedou
 • Jak probíhá hodnototvorný proces v podniku
 • Měření produktivity práce
 • Mapa procesů
 • Popis procesů, metrika
 • Zlepšování vybraných procesů
 • Zlepšování funkčních a kvalitativních ukazatelů procesu
 • Doba trvání procesu
  • Zkracování doby trvání procesu
 • Náklady na proces a jejich snižování
 • Možnosti zvyšování produktivity práce
 • Inovace
 • Hodnotová analýza
 • Kalkulace nákladů
 • Systém řízení jakosti a produktivita práce

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.