PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Řízení obchodní skupiny

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Top a střední management »  Řízení obchodní skupiny

Určeno

 • Obchodní ředitelé a vedoucí obchodních skupin

Cíl

 • Informovat o potřebných nástrojích pro efektivní řízení obchodníků
 • Získat nástroje pro zjištění individuálních rezerv obchodníků + možnosti jejich řešení
 • Stanovovat optimální cíle obchodníkům – dle jejich individuálních rezerv

Obsah

 • Styly řízení obchodníků – role vedoucího obchodní skupiny (VOS), situační vedení obchodníků, finanční přínos uplatňování situačního vedení
 • Manažerský cyklus – popis manažerského cyklu, analýza výkonu obchodní skupiny
 • Cíle obchodníků – řízení obchodních zástupců podle cílů, stanovování cílů metodou V – A – K, plán C.O.P.
 • Informace pro řízení obchodníků – typy informací, nástroje sběru informací, databáze zákazníků, systém kontaktování, kritické okamžiky práce s informacemi
 • Prodejní pomůcky – obsah Obchodního manuálu, typy informací v Obchodním manuálu
 • Motivace obchodníků – motivační teorie, cesty ke zvýšení motivace, způsoby ovlivňování motivace
 • Kompetenční profil obchodníka – popis, význam a příprava kompetenčního profilu

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.