PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Řízení výroby pro střední management

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Top a střední management »  Řízení výroby pro střední management

Určeno

 • Výkonným manažerům,vrcholným manažerům, pracovníkům z výroby, technologům, vedoucím týmů…

Cíl

 • Seznámit se s výrobkovou politikou, se základními metodami řízení výroby, s logistickými koncepty…

Obsah

Výrobková politika

 • Kalkulace nákladů a výrobní ceny
  • Náklady a jejich klasifikace
  • Náklady podle typu, funkce, vztahu k produktu, vztahu k objemu výroby nebo prodeje
  • Techniky a metody kalkulací nákladů, jejich využití
 • Řízení výroby, jeho význam a cíle
  • Řízení výroby v kontextu strategického řízení firmy
  • Hierarchická struktura řízení výroby
  • Metoda MRP I
  • Metoda MRP II
  • Koncept úzkých míst – TOC
  • Koncept Just – In – Time a KANBAN
  • Štíhlá výroba – základní principy
  • Informační systémy pro plánování a řízení výroby
  • Pokročilé plánování – AP
  • Management jakosti a životní prostředí
 • Politika jakosti EK v kontextu s ČR
  • Přístupy k progresivnímu řízení a zabezpečování kvality
  • TQM a moderní strategie řízení jakosti
  • Nejdůležitější kategorie úspěšné strategie jakosti a TQM
  • Personální management v řízení jakosti
  • Ekonomika jakosti
  • Základní nástroje a kritéria pro řízení, kvantifikaci
  • Hodnocení a zlepšování kvality produktů i firem
  • Základy enviromentálního managementu
 • Logistika pro manažery
  • Logistické koncepce a cíle průmyslového podniku
  • Logistické výkony a náklady, jejich měření
  • Logistika jako nástroj podnikové strategie
  • Příklady logistického pohledu na vybrané podnikové činnosti
  • Uplatnění logistických principů v organizaci
  • Technickoekonomické hodnocení úrovně logistického systému průmyslového podniku

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.