PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Teambuilding - budování týmů

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Top a střední management »  Teambuilding - budování týmů

STMELÍME VÁŠ PRACOVNÍ TÝM !

Cíl

  • Prohloubení vzájemného poznání i po neformální stránce
  • Podpora otevřené komunikace a vzájemné důvěry
  • Posílení sounáležitosti a loajality prostřednictvím společných zážitků
  • Zlepšení týmové spolupráce
  • Rozšíření sebepoznání
  • Rozvoj pozitivních vztahů v pracovním kolektivu

Obsah

Jedná se soubor aktivit vedoucích k prohloubení týmové spolupráce. Tyto aktivity mohou být uskutečněny indoorovou formou s , nebo . Program je vždy realizovaný interaktivní formou s maximálním zapojením účastníků, větší množtsví aktivit probíhá ve volné přírodě. Součástí programu jsou zábavné, strategické, challenge a tvořivé aktivity. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních cvičení bude upřesněna na společném jednání.