PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Timemanagement pro manažery, práce s prioritami

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Top a střední management »  Timemanagement pro manažery, práce s prioritami

Určeno

 • Manažerům, kteří mají pocit, že už víc nestihnou

Cíl

 • Získat nástroje pro plánování a využití času
 • Najít základní nedostatky v efektivním využívání času
 • Nastartovat proces vedoucí k lepšímu užívání tohoto zdroje
 • Získat poznatky o nejpoužívanějších nástrojích time managementu.
 • Účastníci budou vedeni k uplatňování těchto nástrojů v pracovním i osobním životě.

Obsah

Time management – filozofie

 • Zásady efektivního plánování a organizace času
 • Proaktivita – být vždy o krok vpřed
 • Čtyři generace time managementu – jejich využití pro dnešní praxi
 • Pomůcky a jejich využití – diář, outlook atd.

Dlouhodobé plánování, jak na něj a jeho specifika

 • Stanovení cílů a plánování
 • Stanovení priorit
 • SMART cíle
 • Analýza silových polí
 • Techniky plánování
 • Úvod do projektového řízení
 • Matice plánování času – optimalizace využití časového fondu

Krátkodobé plánování, jak na něj a jeho specifika

 • Týdenní plán
 • Propojení na dlouhodobé cíle
 • Techniky krátkodobého plánování
 • Odhad času na úkol a jeho dodržování
 • Vytvoření osobních nástrojů pro tlumení stresu

Práce s prioritami, klíčové a kritické aktivity

 • Kvadrantové rozdělení aktivit – naléhavé x důležité
 • Metodika ABC
 • Využití paretova pravidla 20/80
 • Plánovat na dvakrát
 • Využití teorie při plánování a stanovování priorit
 • 4 x proč

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.

K tématu TIME MANAGEMENT Vám nabízíme studium , účastníci prezenčního vzdělávání tento kurz získávají zdarma.