PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Vedení porad

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Top a střední management »  Vedení porad

Určeno

  • Manažerům, kteří chtějí zkrátit čas a zvýšit efektivnost porad, které sami vedou

Cíl

  • Zvládnout přípravu a efektivní vedení porady

Obsah

  • Komunikační dovednosti pro vedení porad (empatie, neutralita, naslouchání, otázky…)
  • Typy porad, rozdíly ve vedení
  • Příprava porady ( místo, čas, koho pozvat, co má být projednáno, kdo uvede téma, pomůcky, příprava příspěvku…)
  • Průběh porady ( zachování neutrality, timing, konstruktivní a destruktivní prvky, základní techniky moderace a skupinového řešení problémů – brainstorming, rybí kost atd.)
  • Problémoví účastníci ( trojúhelník chování, kde hledat řešení problémů )
  • Zápis
  • Kontrola úkolů
  • Závěr

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.