PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Vedení týmů, skupinové řešení problémů

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Top a střední management »  Vedení týmů, skupinové řešení problémů

Určeno

 • Manažerům, kteří chtějí svoje podřízené vést jako tým

Cíl

 • Pochopit výhody týmové práce
 • Znát vývojová stádia týmu
 • Ujasnit si týmové role a jejich využití při plnění úkolů
 • Seznámit se s metodami skupinového řešení problémů

Obsah

Fungování týmu

 • Charakteristiky týmu
 • Týmová dynamika – vývojové fáze formování týmu
 • Postupy a metody tvorby výkonných týmů
 • Fungování týmu
 • Výhody a přínosy týmové spolupráce
 • Znaky efektivního týmu
 • Týmové role a jejich význam pro fungování týmu
  • Test týmových rolí (Belbin) – sebepoznání
 • Komunikace v týmu – jak zabránit možným problémům
 • Faktory zvyšující týmovou soudržnost (společný cíl, prostor pro rozhodování a organizaci času, osobní vztahy…)
 • Faktory snižující týmovou soudržnost ( soupeření, vznik krizí…)

Skupinové řešené problémů

 • Postupy řešení problémů v týmu
 • Stanovení cíle, omezení zdrojů pro jeho dosažení
  • Výběr nejvhodnějších řešení podle dohodnutých kritérií
  • Vyhodnocení projektu
 • Metody týmové práce
  • Pravidla a zásady brainwrittingu, brainstormingu, rybí kost
  • Analýza překážek a podpůrných prvků
  • Střechová analýza souvislostí
  • Výběr podle pravidla 20/80

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.