PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Trénink interních lektorů

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Trénink interních lektorů

Termín konání: 8.3. – 17.5. 2016 Brno, Tř. Kpt. Jaroše 32

Přínosy pro firmu:

 • Vytvořit či doplnit skupinu interních lektorů – mentorů, kteří budou, mimo svou odbornou práci, předávat své odborné znalosti, poskytovat poradenství a metodické vedení ostatním kolegům, zákazníkům či dodavatelům.
 • Zajistit, aby přenos interních znalostí byl efektivní, užitečný a zábavný.
 • Získat informace a zkušenosti pro zahájení procesu sdílení znalostí u vás ve firmě
 • Vytvořit konkrétní interní kurzy vč. analýzy potřeb a návrhu přenosu znalostí do praxe

Určeno pro:

 • Pracovníky, kteří školí nebo budou školit nové i stávající zaměstnance, zákazníky či dodavatele v různých odborných tématech (technologické postupy, interní procesy, firemní produkty, bezpečnost práce, adaptace nových zaměstnanců atp.)
 • Profesionály, zodpovědné za uchování a sdílení interních znalostí ve firmě
 • Předchozí zkušenosti nejsou podmínkou

Cíle kurzu:

 • Připravit jeden interaktivní prezenční kurz ve zvoleném tématu.
 • Definovat transferová opatření – jak převést nové znalosti do denní firemní praxe.
 • Natrénovat si prezentaci svého kurzu vč. zapojení účastníků a využití pomůcek.
 • Naučit se analyzovat vzdělávací potřeby své cílové skupiny.
 • Vybrat a použít vhodnou formu ověření získaných dovedností v praxi.
 • Inspirovat se možnostmi využití moderních technologií ve svých kurzech.
 • Seznámit se s metodami skupinového řešení problémů.
 • Vyzkoušet si techniky moderace a facilitace.
 • Osvojit si základní zásady mentoringu a koučinku.
 • Naučit se zvládat obtížné situace a účastníky kurzů.
 • Seznámit se s možnostmi implementace systému sdílení interních znalostí do firemního prostředí.
 • Sdílet své zkušenosti s ostatními účastníky.
 • Vše si vyzkoušet v bezpečném a podporujícím prostředí :)
 • Získat možnost individuálně konzultovat tvorbu a prezentaci konkrétního kurzu.

Rozsah – 70 hodin

 • 6×1 den prezenční výuky 9.00 – 16.00 ( 48 výukových hodin)
 • Individuální mentoring 2 hod/účastníka
 • Individuální stínování v praxi 2 hod/účastníka
 • 17 e-learningových kurzů (17 výukových hodin)
 • eStudovna – inspirace, diskuse, konzultace (min. 1 hod)

eLearningové kurzy a webináře jsou účastníkům k dispozici i po skončení prezenčního kurzu:

 1. Analýza vzdělávacích potřeb
 2. Příprava kurzu
 3. Evaluace
 4. Interaktivní metody na kurzu
 5. Vyučovací postupy 1:1 – minitrénink
 6. Moderní technologie – jejich využití v učícím procesu
 7. Prezentační dovednosti I
 8. Prezentační dovednosti II
 9. Aplikovaná komunikace pro zkušené lektory a kouče
 10. Osobnostní typy
 11. Řešení konfliktů na kurzech
 12. Profesionální podávání zpětné vazby na kurzech a při koučování
 13. Řízení diskuse
 14. Moderace a řízení diskuse
 15. Skupinové řešení problémů – techniky a postupy
 16. Využití technik koučinku na kurzech
 17. Pokročilé koučovací dovednosti pro interní kouče

Termíny realizace

Zahájení v úterý 8. března 2016 v 9.00 hod. Poté vždy druhé a čtvrté úterý v měsíci.

 • Mentoring a stínování bude dohodnuto s účastníky individuálně.
 • e-Learningové kurzy a webináře budou účastníkům k dispozici po dobu 6 měsíců.

Závěrečná zkouška

 • Proběhne formou prezentace interního kurzu vytvořeného pod vedením zkušených lektorů
 • Účastníci získají certifikát o absolvování

Lektoři:

Mgr. Petra Voráčová, MBA

 • Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské MU Brno, FF jednooborová psychologie a MBA Senior Executive na The Nottingham Trent University.
 • Profesní vzdělání: Certifikovaná lektorka vzdělávání dospělých – AIVD, FF UP Olomouc 2004. Je absolventkou 6-letého psychoterapeu­tického výcviku v Gestalt terapii a koordinátorkou psychosociálního záchranného týmu ADRA.
 • Styl práce: Je vyhledávanou trenérkou díky odborné erudici, obchodním a manažerským zkušenostem a přátelskému osobnímu přístupu ke každému z účastníků kurzu. Pečlivě sleduje cíle kurzu a transfer nově nabytých dovedností účastníků do praxe.
 • Specializace: působí řadu let jako certifikovaná lektorka, kouč, psycholog. Realizuje personální audity, Assessment a Development centra. Věnuje se trenérské, konzultační a psychoterapeutické činnosti od roku 1998 v oblasti komunikačních a manažerských dovedností, lektorka tréninků rozvoje osobních kompetencí, systémů motivace a hodnocení zaměstnanců. Spoluautorka eLearningových kurzů Hodnocení pracovníků, Manažeské rozhovory a metody Quick Card Development
 • Podílela se na tvorbě a realizaci rozvojových projektů pro: Komerční banka, ČSOB pojišťovna, Agrotec, Danone, Otis, RWE, HUMANIC CZ, ASUS, Eli Lilly, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Kompan, Pegatron, Tart, Matador a mnohé další.

Ing. Petr Vitouch

 • Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské, VUT Brno
 • Profesní vzdělání: Certificate in Training and Development, Institute of Personnel and Development. Training of Management Trainers, Know-how Found. Management Consultancy Development Programe, West Midlands Enterprise a NVF. Osvědčení , Phare a NVF. Certifikát Coaching and Mentoring, CzechInvest.
 • Pracovní historie: ředitel společnosti, trenér a konzultant – INC Consulting (1996-dosud), obchodní ředitel – Evropa a.s. (1993–1996), obchodní ředitel – Reality World Australia (1991–1993), konstrukce – PBS (1989–1991).
 • Zahraniční zkušenosti a stáže: Camberra, Austrálie – 2 roky.
 • Publikační činnost: časopis Personál, série článků o Operativním time-managementu, autor eLearningového kurzu Time-management, spoluautor eLearningového kurzu Hodnocení pracovníků a Telefonní komunikace.
 • Styl práce: lektor, kouč a konzultant, který je vnímavý ke skupině a jejím potřebám. Je schopen efektivně moderovat diskuse, hledat příčiny problémů a jejich řešení. Na jeho kurzech je cítit dlouholetá zkušenost a životní moudrost.
 • Specializace: lektor, kouč a poradce specializující se na komunikační, manažerské a obchodní dovednosti.
 • Podílel se na tvorbě a realizaci rozvojových projektů pro: Komerční banka, Tipsport, Autocont, Otis, RWE, ČSOB pojišťovna, Agrotec, Danone, Evektor, ŽDB, a mnohé další

Cena

19 990 Kč bez DPH / celý program (tj. 24 188,– Kč vč. DPH)

NEPŘEHLÉDNĚTE

Tento kurz můžete objednat také jako VNITROFIREMNÍ, pouze pro vaše interní lektory a kouče. Kontaktujte nás na .

Máte zájem o implementaci SYSTÉMU SDÍLENÍ INTERNÍCH ZNALOSTÍ ve vaší společnosti? Dohodněte si osobní konzultaci zdarma na .

Vytváříme také prezenční a on-line kurzy NA MÍRU. Pro bližší info pište .