PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Assessment pro HR manažery (P012)

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Open kurzy »  Personální management »  Assessment pro HR manažery (P012)

18. 04. 2007–19­. 04. 2007, 9.00 – 17.00, Brno – Spořitelní akademie

Lektor

Mgr. Věra Máchová, Mgr. Petra Voráčová

Určeno

 • HR manažerům, personalistům, pracovníkům útvarů ŘLZ apod.

Cíl

 • netradiční formou společně se svými kolegy z oboru prohloubit sebepoznání a současně se seznámit s moderní metodou výběru a rozvoje zaměstnanců

Obsah

1. den – absolvování Assessment centra v roli účastníka

 • ukázkové AC vycházející z kompetenčního profilu HR manažera
 • standardní psychodiagnostické testy (výkonové, osobnostní, projektivní)
 • účast v modelových situacích
 • vypracování a prezentace případové studie
 • absolvování výběrového pohovoru
 • překvapení

2. den – jak postavit Assessment centrum

 • co se o uchazeči můžete z AC dozvědět a co ne
 • program a časový plán AC
 • jak vybrat vhodné metody pro AC na danou pozici
 • seznámení s nejčastěji používanými psychodiagnos­tickými testy
 • jaké testy může využít nepsycholog
 • pravidla výběru modelové situace a případové studie
 • základní principy hodnocení v modelových situacích
 • nejčastější chyby hodnotitelů
 • jak číst závěrečnou zprávu psychologa

Každý z účastníků si odnese shrnující jeho silné stránky a možnosti dalšího rozvoje a Příručku pro hodnotitele assessment centra.

Cena

7.400 Kč bez DPH

Závazná přihláška – objednávka účasti
Tučně označené položky jsou povinné.

Účastníci

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail Pozice

   Mám zájem o zasílání informací s nabídkou kurzů a dalších aktivit společnosti INC consulting spol. s r.o.

 • Po doručení závazné přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu.
 • Daňový doklad Vám zašleme poštou.
 • U vícedenních seminářů můžeme pro účastníky zajistit ubytování. Chcete-li objednat ubytování, písemnou objednávku přijímáme min 5 dní před konáním kurzu.
 • Ubytování uhradíte přímo v recepci hotelu.