PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Koučink (P019)

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Open kurzy »  Personální management »  Koučink (P019)

31. 05. 2007–01­. 06. 2007, 9.00 – 16.00, Brno – Spořitelní akademie

Lektor

Mgr. Petra Voráčová

Cíl

Koučování je proces, při němž kouč pomocí otázek a trvalého zaměřování pozornosti koučovaného na podstatu problému rozvíjí jeho schopnost maximálně využít vlastního potenciálu a zároveň identifikovat (tedy ne měnit) případné slabé stránky současného způsobu práce.

Cílem kurzu je seznámit se s metodou koučování jako jedním z účinných nástrojů rozvoje a vedení lidí.

 • seznámit se s koučinkem jako jednou z manažerských technik
 • rozpoznat situace vhodné pro efektivní využití koučinku
 • rozpoznat situace vhodné pro efektivní využití koučinku
 • rozvinout dovednosti nezbytné pro podporu motivace podřízených

Obsah

Koučink – podpora strategického řízení organizace

 • Kdy je efektivní využívat koučink v organizaci
 • Nezbytné podmínky pro efektivní koučink
 • Jak zapadá koučink mezi ostatní manažerské techniky

Osobnost kouče

 • Klíčové způsobilosti kouče
 • 10 pravidel jak si vybrat vhodného kouče
 • Kouč/trenér/mentor – co můžeme od koho očekávat
 • Manažer jako kouč svého týmu
 • Výhody a úskalí interního koučinku

Osobnost koučovaného

 • Kdo je a není připraven pro koučink
 • Základní očekávání
 • Podmínky efektivního vztahu kouč-koučovaný

Proces koučování

 • Struktura obecného koučovacího procesu
 • Práce s cílem
 • Koučovací techniky
 • Typy otázek a jejich role v procesu koučování
 • Práce s akčními plány
 • Ukázky koučovacích rozhovorů

Cena

7.400 Kč bez DPH

Závazná přihláška – objednávka účasti
Tučně označené položky jsou povinné.

Účastníci

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail Pozice

   Mám zájem o zasílání informací s nabídkou kurzů a dalších aktivit společnosti INC consulting spol. s r.o.

 • Po doručení závazné přihlášky Vám zašleme zálohovou fakturu.
 • Daňový doklad Vám zašleme poštou.
 • U vícedenních seminářů můžeme pro účastníky zajistit ubytování. Chcete-li objednat ubytování, písemnou objednávku přijímáme min 5 dní před konáním kurzu.
 • Ubytování uhradíte přímo v recepci hotelu.