PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


HR Share "ADAPTACE NOVÁČKŮ aneb Jak podpořit, aby u nás chtěli zůstat!"

Hlavní stránka »  HR Share »  HR Share "ADAPTACE NOVÁČKŮ aneb Jak podpořit, aby u nás chtěli zůstat!"

proběhlo 2.3. 2017 v Impact Hub Brno

Další setkání proběhlo za účasti více než 50-ti zástupců z velkých a SME firem napříč všemi obory.

O zkušenosti se s námi formou prezentace podělili:

  • Aleš Blažek, – Onboarding – aneb, když se po svatbě ukáže, že
  • Lucie Hejtmánková, – Na téma: Kolego, přizpůsob se, nebo?

Tyto přednášky najdete ke stažení na konci článku. Pro nemoc se na poslední chvíli omluvil třetí přednášející – těšíme se na některé s dalších akcí.

Po coffebreaku jsme se rozdělili do pěti pracovních skupin, abychom mohli lépe sdílet své zkušenosti. Mezi zajímavé nápady, které z diskusí vyplynuly patří:

  • Uspořádat HR workshop pro přímé nadřízené nováčků, aby si uvědomili svou klíčovou roli, kterou hrají v tom, jestli u nás nováčci vydrží, ujasnili jsme si adaptační proces a připomenuli jim několik motivačních zásad (např. sendvič pro podávání zpětné vazby)
  • Přidělit nováčkovi vedle mentora i , který má za úkol ho neformálně vtáhnout do týmu, pomoci mu zapadnout a pochopit firemní kulturu
  • Dát si pozor na nezáměrný onboarding, který vždy probíhá současně se záměrným adaptačním procesem a často může znamenat tvrdou srážku nováčka s každodenní realitou, která se může lišit od vstupního školení?

Souhrnné výstupy práce ve skupinách najdete ke stažení dole na stránce.

Před samotnou akcí jsme provedli krátký průzkum na téma adaptace nováčků. Uvádíme pár zajímavých čísel:

  • 71% dotázaných má zavedený adaptační systém, ale 65% vnímá potřebu ho změnit v návaznosti na aktuální situaci na pracovním trhu

Prezentaci výstupů z průzkumu si můžete stáhnout na konci článku.

Co účastníci nejvíc oceňovali na setkání?

Těšíme se na další inspirativní , které proběhne 8.června 2017 dopoledne. Nezapomeňte nás bedlivě sledovat na a . Všem účastníkům bychom ještě jednou rádi poděkovali za jejich nápady a skvělou neformální atmosféru a těšíme se na dalším setkání :)

tým INC Consulting

Soubory: