PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


HR Share - Spousta práce + málo lidí = STRES jak pomoci manažerům zvládnout tlaky dnešní doby

Hlavní stránka »  HR Share »  HR Share - Spousta práce + málo lidí = STRES jak pomoci manažerům zvládnout tlaky dnešní doby

HR Share

Setkání HR manažerů a profesionálů proběhlo .

O zkušenosti se s námi formou prezentace podělili:

 • Tomáš Světnický, HR Director, PRECHEZA, a.s.
 • Vít Heinz, Project management, Siemens Electric Machines s.r.o. -

Po coffebreaku jsme se rozdělili do tří pracovních skupin, abychom mohli lépe sdílet své zkušenosti. Mezi zajímavé nápady, které z diskusí vyplynuly, patří: <br> 1. Příčiny stresu a napětí

 • Zvýšení počtu zakázek – procesy už nestačí – přestávají být jasné zodpovědnosti a pravomoci
 • Snižování počtu zaměstnanců + sdružování činností = nedodržování procesů ? improvizace
 • Není čas předávat si informace = zvýšená dezinformováno a z toho pramenící konflikty
 • Procesy nejasné = zvýšení konfliktů

2. Netradiční řešení

 • Osobní charita (společná) např. společné darování krve, sázení stromků, dobrovolnické dny atd.
 • Manažer – možno i jako kumulovaná funkce měnící majitele po týdnu
 • Náladoměr – ráno a večer každý zaměstnance přidělí (např. v docházkovém systému. To nám umožní zachytit špatné trendy v zárodku.
 • Broušení pily – víkendové akce, vtažení rodiny např. firemními dny
 • Pokud už pracovník od nás odchází, tak zajistit důstojný odchod, aby o nás mluvil co nejlépe.

Více nápadů a závěrů najdete

Prezentaci výstupů z průzkumu si můžete stáhnout na konci článku.

Co účastníci nejvíc oceňovali na setkání:

 • radost, nové kontakty, inspirující podněty
 • zajímavé poznatky a obohacení do pracovní činnosti
 • atmosféra, téma
 • spousta námětů pro práci
 • konkrétní inspirace, která vyplynula ze skupinové práce
 • lidský přístup, řečníci, téma

Těšíme se na další inspirativní HR Share, které proběhne na podzim 2017. Nezapomeňte nás bedlivě sledovat na a .

Všem účastníkům bychom ještě jednou rádi poděkovali za jejich nápady a skvělou neformální atmosféru a těšíme se na dalším setkání :) tým INC Consulting Inspiration to Innovation

Soubory: