PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


HUMANIC

Hlavní stránka »  REFERENCE »  HUMANIC

Humanic CZ spol. s r.o.

Spolupráci realizujeme od roku 1998 doposud. Dlouhodobý projekt rozvíjí manažerské a obchodní kompetence vedoucích prodejen a jejich zástupců. Jedná se zejména o témata motivace a vedení zaměstnanců, vedení hodnotícího rozhovoru, řešení reklamací. Součástí projektu financovaného z ESF v letech 2009–2011 byly mimo uvedená témata i outdoorové teambuildingové aktivity. Společnost rovněž dlouhodobě využívá psychodiagnostické poradenství při výběru zaměstnanců.

„Naši firemní filozofii INC velmi dobře zná a umí ji našim zaměstnancům kvalifikovaně zprostředkovat. Akce mají velmi pozitivní ohlas u zaměstnanců, dopad do praxe je velmi zřetelný.“

Mgr. Daniel Hanzlík, jednatel společnosti