PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Fáze obchodního jednání - pět kroků k úspěchu

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Obchod a obchodní management »  Fáze obchodního jednání - pět kroků k úspěchu

Určeno

 • Všem obchodníkům a vedoucím obchodu

Cíl

 • Seznámit účastníky se základními fázemi obchodního jednání a vytvořit profil obchodního jednání ve firmě
 • Uvědomit si význam své role obchodníka při obchodním jednání
 • Poznat své silné a slabé stránky v oblasti mezilidského kontaktu.
 • Prohloubit si znalosti psychologie prodeje a psychologie zákazníka. Naučit se lépe odhadnout své partnery a přizpůsobit své chování jejich mentalitě. Naučit se zvládat náročné situace při jednání se zákazníkem.

Obsah

Přípravná fáze

 • Vyhledávání a kontaktování zákazníků
 • Jak se připravit na jednání
  • stanovení cíle, postupů
  • podklady

Fáze obchodního jednání:

 • Krok první – úvodní fáze, důležité první minuty
 • Krok druhý – zjišťování informací – vhodné otázky…
 • Krok třetí – prezentace a argumentace – co a jak zákazníkovi presentovat
 • Krok čtvrtý – dotáhnout jednání do konce – kdy nastává vhodný okamžik uzavření obchodu, techniky uzavření…
 • Krok pátý – udržet zákazníka – přechod…

Vytvoření standardu obchodního jednání v podmínkách firmy

 • Osobnost obchodníka a image obchodníka
 • Komunikační dovednosti
 • Rezervy v dosahování vyšších výkonů
 • Psychologie prodeje osobnost zákazníka – základní diagnostika
  • uzpůsobení vlastního obchodního jednání typu zákazníka
  • zásady úspěšných vztahů mezi obchodníkem a zákazníkem
  • nejčastější chyby při obchodním jednání

Možné výstupy z tréninku:

 • návrh standardu obchodního jednání v podmínkách zákazníka
 • náměty pro zásady image obchodníka u zákazníka
 • návod: Jak určit tip zákazníka
 • akční plán k odstraňování chyb u jednotlivých obchodníků
 • náměty účastníků – obchodníků ke zlepšení podmínek prodeje ve firmě

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.