PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Komunikační dovednosti pro obchodníky

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Obchod a obchodní management »  Komunikační dovednosti pro obchodníky

Určeno

 • Všem obchodníkům a vedoucím obchodu

Cíl

 • Pochopit a procvičit si principy efektivní komunikace, zásady jednotlivých komunikačních dovedností
 • Ověřit si osobní předpoklady pro úspěšnou komunikaci s okolím
 • Seznámit se s psychologií prodeje
 • Pochopit a vyzkoušet si možné problémy komunikace
 • Vyzkoušet si asertivní techniky a dovednosti

Obsah

Efektivní komunikace

 • Strategie budování vztahů a styl úspěšného obchodního jednání z pohledu komunikace
 • Komunikační dovednosti (efektivní naslouchání , kladení otázek, shrnování a získávání zpětné vazby, zvládání emocí v komunikaci)
 • Neverbální komunikace

Psychologie prodeje

 • Osobnostní typy – základ psychologie
  • kdo jsem a jak to ovlivňuje můj komunikační styl – test a výklad
  • jak odhadnout zákazníka a správně s jeho typem komunikovat
 • Zákazník
  • různé typy chování zákazníků v závislosti na jejich typu
  • typická očekávání zákazníků podle osobnostních typů
  • co očekávání a nakupují – přizpůsobení prodejního rozhovoru k různým typům zákazníků
  • typické námitky pro různé typy zákazníků

Specifika komunikace v obchodním jednání, asertivita

 • Specifika komunikace v obchodním jednání – základy asertivního přístupu, zdolávání námitek, řešení reklamací, stížnost jako šance, zvládání agresivních projevů, řešení konfliktních situací, techniky aktivního naslouchání a ověření porozumění zákazníkovi, brzdící a posilující reakce v komunikaci
 • Přímé, pasivní a agresivní jednání
 • Rozhodování o taktikách a postupu vyjednávání
 • Taktické varianty zveřejnění vlastní nabídky

Možné výstupy z tréninku:

 • vytipování prioritních rezerv ve skupině
 • seznam bariér efektivnější komunikace u obchodníků
 • náměty pro akční plány rozvoje komunikačních dovedností

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.