PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Organizace a řízení práce na prodejně

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Obchod a obchodní management »  Organizace a řízení práce na prodejně

Určeno

 • Vedoucím obchodu

Cíl

 • Účastníci se seznámí s psychologií chování zákazníků na prodejně, s uspořádáním prodejny
 • Uvědomí si význam firemní kultury
 • Seznámí se se základy personální práce

Obsah

Prodejna

 • Analýza prodejny a chování zákazníků
 • Nápady a změny (co změnit a co zachovat)
 • Uspořádání prodejny – merchandising
 • Neustálé zlepšování je úkolem všech

Personál

 • Kultura prodejny – firemní kultura
 • Výběr vhodných pracovníků
 • Jak probudit a nadchnout lidi

Prodej

 • Váš typický zákazník a jeho očekávání
 • Model spotřebního chování
 • Faktory ovlivňující spotřební a nákupní chování
 • Konkurenční výhoda – určení té své (konkurenční hrana, vlastní výhody, jak jich využít)
 • Podpora prodeje a marketing

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.