PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Prezentační dovednosti pro obchodníky

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Obchod a obchodní management »  Prezentační dovednosti pro obchodníky

Určeno

 • Obchodníkům, kteří vystupují před skupinou zákazníků

Cíl

 • Zvládnout přípravu prezentace, vystoupení před skupinou posluchačů a zhodnocení svého vystoupení
 • Zvládnout osobní prezentaci – neverbální komunikaci a barvu hlasu
 • Prakticky si nacvičit přípravnou část a samotnou prezentaci

Obsah

Příprava

 • Průzkum posluchačů ( složení skupiny posluchačů, přizpůsobení obsahu prezentace…)
 • Průzkum a úprava místa…
 • Osobní příprava, nácvik prezentace, sebemotivace…
 • Plán prezentace – obsah a cíl, obsah rozdělený do tří kategorií – musí, může, mohlo by…)
 • Výběr pomůcek – zásady a vhodnost použití pomůcek, jak nejlépe zaujmout při práci s flip chartem
 • Powerpoint – hlavní zásady prezentace s počítačem, animace, využití barev, tabulky a grafy…
 • Logická struktura a srozumitelnost prezentace ( zpracování hlavních bodů prezentace, sestavení logické struktury a zvýšení srozumitelnosti prezentace, zpětná vazba…)
 • 3×Ř
 • Načasování prezentace
 • Rozdíly v prezentaci pro malé a velké skupiny

Průběh prezentace

 • Práce s posluchači na začátku a v průběhu (navázání kontaktu, řečnické otázky..)
 • Schopnost zaujmout a udržet pozornost
 • Zvládání těla a hlasu – neverbální komunikace a základy rétoriky

Argumentace a zvládání problémových situací

 • Složky dobré argumentace
 • Argumentační řetězec – řazení argumentů, argumentační nástroje,
 • Přesvědčování jako emoční nástroj
 • Reakce na námitky, včetně velmi negativních, využití asertivních technik, zvládání problémových posluchačů

Hodnocení

 • Zhodnocení – jak příště lépe

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.