PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Strategický prodej - dlouhodobé obchody

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Obchod a obchodní management »  Strategický prodej - dlouhodobé obchody

Určeno

 • Obchodníkům, jejichž prodej se běžně neuzavírá na jednom jednání a potřebují strategicky plánovat každý obchodní případ

Cíl

 • Na příkladech si vyzkoušet strategické plánování dlouhodobého způsobu prodeje
 • Připravit si strategický postup na svoje nejvýznamnější obchodní případy

Obsah

 • Zmapování současného stavu
  • stanovení obchodního potenciálu a cílů pro individuálního zákazníka
  • analýza konkurence
  • kdo je pro nás ideálním zákazníkem – porovnání se stávajícím
  • kde jsme dnes – varovné signály
  • rozbor osob – potřebné informace, osobní jednání ( zodpovědné osoby, zastávané funkce, osobnostní typy a role v obchodním případu…)
  • průběh jednání – očekávaný přínos a výsledek jednání, vztahová úroveň – náklonnost
  • rozbor dnešní situace a očekávání do budoucnosti
  • stanovení silových bodů a červených praporků (chybí informace, nepříznivé podmínky apod.)
 • Stanovení kroků dalšího postupu
  • cíl – varianty postupu
  • stanovení úkolů a výsledků na základě stanovených cílů a rozboru silných bodů a červených praporků
  • generování možných aktivit
  • výběr nejvhodnějších aktivit
  • akční plán

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.