PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Firemní vzdělávání

Kalendář akcí

Kalendář akcí je prázdný.

Educity HR News

Telemarketing, zásady telefonní komunikace

Hlavní stránka »  Firemní vzdělávání »  Firemní vzdělávání »  Obchod a obchodní management »  Telemarketing, zásady telefonní komunikace

Určeno

 • Pracovníkům, pro které je telefon prodejním nástrojem, kterým zjišťují od zákazníků informace nebo telefon používají jako nástroj marketingového průzkumu

Cíl

 • Pochopit, co musí dobře prováděný telemarketing obsahovat
 • Seznámit se se základními principy telefonní komunikace
 • Naučit se užívat telefonu jako účinného nástroje
 • Připravit a vyzkoušet si dobrý telemarketingový rozhovor

Obsah

 • Co je cílem telemarketingu
 • Příprava telefonátu
 • Postup – P.I.P.A. ( Zahájení, Zájem – 3P, otázky otevřené, trychtýř, minulost x přítomnost x budoucnost, Prezentace – užitek x rysy x důkazy, vizualizace, Akce )
 • Specifika telefonní komunikace
 • Telefonní hovor jako prostředek tvorby image firmy
 • Zásady profesionálního přístupu k zákazníkovi
 • Výhody a omezení komunikace po telefonu
 • Nejčastější chyby v telefonní komunikaci
 • Paralingvistické charakteristiky řeči (tón hlasu, rychlost řeči…) a jejich význam v telefonní komunikaci – práce s hlasem
 • Typy klientů a specifika jejich komunikace
 • Racionální a emocionální rovina rozhovoru
 • Zvládání obtížných situací – řešení konfliktu po telefonu, stížnosti a reklamace
 • Trénink telefonního rozhovoru

Obsah kurzu je pouze orientační. Stanovení přesného obsahu, rozsah kurzu a příprava konkrétních případových studií a cvičení z vašeho podniku budou upřesňovány na společném jednání.

Tento kurz je možné realizovat jako specifický se zaměřením pro pracovníky call center