PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Komunikace

Hlavní stránka »  BLOG »  Komunikace

Postřehy z akcí:

Všichni zaměstnanci tvrdí, že nemají dostatek informací a že mají pocit, že se manažeři o ně dostatečně nezajímají, že o ně neprojevují zájem. Proto je třeba systematicky a důsledně informovat. V naši firmě v současné době připravujeme novou koncepci komunikace zaměřenou jak dovnitř podniku, tak navenek.

Na začátku restrukturali­začního procesu bylo v rámci úsporných opatření zastaveno vydávání podnikového časopisu a do tří měsíců se zvedla vlna nevole, že nyní už nemají zaměstnanci informace žádné. Museli jsme tedy přijít s novou formou, ovšem bez dalších finančních nákladů. Vytvořili jsme tedy elektronický časopis, tzv. E Rozvoj, který umísťujeme na podnikový intranet a naše webové stránky, z měsíčníku se stal čtvrtletník. Zavedli jsme rovněž i pravidelné rubriky: tzv. E-poradna se týká oblasti lidských zdrojů, snažíme se odpovídat na nejčastější dotazy zaměstnanců, zaměstnanci se třeba dozvědí, co se jim objevilo na výplatní pásce, co je superhrubý příjem. Pro zaměstnance, kteří nemají přístup na internet pak v omezené míře tiskneme ve vlastní režii cca 150 výtisků

Znovu jsme posílili institut nástěnka. Je nutné poskytovat čerstvé informace, pokud budou mít údaje neaktuální, budou zde měsíce viset ty neaktuální, ale jsou to pak jediné, na které se dívají! Takže jsme se vymezili, že budou pravidelně měsíčně dostávat informace o výsledcích hospodaření a zejména mistři a vedoucí provozů budou mít povinnost je umístit, aby byly kdykoliv k dispozici. Důraz klademe na grafické provedení, aby to mu lépe rozuměli… ... dalším informačním institutem jsou pravidelné porady- na všech stupních řízení… pak vydáváme copany info – brožury… ... aktuální informace zveřejňujeme také průběžně s využitím intranetu…

My jsme si dislokovali zaměstnance personálního útvaru přímo do výrobních divizí, kde tráví část pracovní doby a sázíme dost na osobní kontakt se zaměstnanci v dělnických kategoriích. Jakmile oni přinesou informaci, že něco není jasné, něco nefunguje, něco je třeba vysvětlit, tak děláme takové ad hoc mítinky, kde vysvětlujeme…

V rámci implementace vizualizačních prvků ve výrobě jsme vyzvali kolektivy, aby si sami navrhly, které informace chtějí na nástěnce nacházet…

Jednou měsíčně si vyberou témata, která by měl presentovat někdo z vedení společnosti… Je to takový komunikační plán. Má to pravidla, že oni přijdou s námětem a někdo z vedení společnosti jim na to téma přijde presentovat… Takže minimálně jednou měsíce je diskuse na téma…

Ti hráči jsou dva, jeden je management, který něco chce sdělit a ta druhá strana zaměstnanci, kteří se chtějí něco dozvědět. Optimálně je najít bod, kde se tyto zájmy protnou.

… setkání GŘ se všemi zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že jsme nepřetržitý provoz tak to znamená, že GŘ musí vystoupit 6× po sobě, tak aby byl schopen diskutovat se všemi zaměstnanci…

Ne všichni čtou nástěnky, ne všichni čtou časopis, ale zjistil jsem, že existuje jeden dokument, který každý měsíc každý zaměstnanec čte poctivě a to je výplatní páska. My dáváme výplatní pásky v obálce a do té obálky můžete přiložit cokoliv, co potřebujete v daném měsíci zaměstnancům sdělit.