PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Vyhledávání a nábor

Hlavní stránka »  BLOG »  Vyhledávání a nábor

Příspěvky a prezentace přednesené na konferencích a manažerských snídaních na téma hodnocení zaměstnanců:

Musíme být velmi kreativní v tom, jak:

  • Přivážet pracovní sílu ze zahraničí
  • Jak je zaškolit
  • Jak spolupracovat se střední, základní, vysokou školou, ?
  • Pracovat s manažery aby se svými zaměstnanci hovořili, aby je opravdu vedli
  • Vytvářet pool talentů
  • Pracovat na mezinárodní úrovni

To jsou věci, které jsme možná dříve nedělali a teď je dělat musíme. Musíme napnout všechny síly, abychom k nám potřebné lidské zdroje dostali, vyčerpat všechny možnosti ?

Společnost Tesco loni v ČR narostla o 3000 zaměstnanců

Nábor je věcí liniových manažerů. Oni se zúčastní všech recruitmentových akcí, pohovorů a jsou odpovědni velkou částí za on-boarding nových lidí. Tudíž ztratit člověka pro ně znamená velké úsilí dostat nového člověka do firmy a zacvičit ho. Oni mají eminentní zájem na tom, aby jim lidé neodcházeli a aby měli výsledky.