PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Osobnost manažera

Hlavní stránka »  BLOG »  Osobnost manažera

Postřehy z akcí:

Já vidím u své mladší dcery vlastnosti, které manažer musí mít:

  • lenost – aby byl ochoten delegovat
  • kreativita – aby bylo co dělat
  • tvrdohlavost – aby měl dost síly je donutit
  • nadšení – v krizových chvílích musí ostatní nadchnout

M. Jahn, CzechInvest

Dobrý manažer je ten, který má nejen hodně informací, ale také který je umí vytěžit – maximálně využít

Čas manažera směřuje do tří oblastí: personální řízení, Public Relations (image společnosti) a politikaření

Já dělím manažery na útočníky a obranáře…

Top management je vlastně náhrada adrenalinových sportů.

Všichni tvrdili, že je to nemožné, pak přišel hlupák, který to netušil a uskutečnil to.