PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Manažerský styl

Hlavní stránka »  BLOG »  Manažerský styl

Postřehy z akcí:

Rozhodně dávám přednost volnosti, ale ve smyslu toho, že jsou dány cíle, úkoly, termíny dodání a preferuji, aby si člověk k cíli došel sám

Když už mu to delegujete, tak je také důležité mu do toho každou chvíli nekecat – jde o to zabránit něčemu, co se říká miror efekt nebo zrcadlo, protože lidi mají tendenci vybírat si do týmu někoho kdo je stejný

…skutečně naslouchat, vyslechnout a pak dělat rozhodnutí

… A on mi řekl: „Nedělal, to by ta firma nebyla tam kde je, akorát jste to dělal jinak.“

Jedna třetina dovedností každého manažera by měla být zaměřena směrem k lidem. Mnohé jsou naprosto běžné jako komunikativní dovednosti, dovednost provádět hodnotící pohovory, empatie…

My máme jeden z ukazatelů úspěšnosti vedoucího pracovníka to, že je schopen vybrat si následovníka, že je schopen o něj pečovat a že je schopen ho připravit pro výkon jeho budoucí funkce

Nejdůležitější jsou komunikace a motivace. Jedno bez druhého nejde. Protože špatně komunikovat dobrou motivaci nebo špatně motivovat a dobře komunikovat to vám dlouho nevydrží. Základní problém je vždycky v tom, aby zaměstnanec dostal tu správnou informaci ve správný čas, správným způsobem. Podle mne komunikace je základ.