PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Vzdělávání

Hlavní stránka »  BLOG »  Vzdělávání

Příspěvky a prezentace přednesené na konferencích a manažerských snídaních na téma hodnocení zaměstnanců:

Očekávám od manažerů, že budou mít respekt k zaměstnancům. To nemusí nutně neznamenat, že se budou milovat nebo že budou spolu chodit na pivo. Znamená to, že jsou otevření, spravedliví, že feedback přichází včas a vede správným směrem. Znamená to, že manažeři hodnotí své podřízené podle výsledků a ne podle toho s kým kdo je příbuzný. V tom já vidím sílu manažera a to je to, co já primárně očekávám od manažera.

Manažer by měl dát lidem najevo, kde vidí jejich limity, což není vůbec jednoduché.

Soubory: