PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Motivace zaměstnanců

Hlavní stránka »  BLOG »  Motivace zaměstnanců

Postřehy z akcí – HLAVNÍ MOTIVÁTORY

V průzkumu spokojenosti vyšlo:

  • na prvním místě výše platu včetně pohyblivé složky mzdy
  • jistota zaměstnání jako motivace pro lidi hlavně u dělnických pozic. My nepožadujeme zvláštní kvalifikaci a lidé jsou vděčni, že u nás nacházení zaměstnání
  • možnost profesního růstu včetně vzdělávání a rozvojových programů
  • a konečně to, co navazuje na firemní kulturu a to jsou velmi dobré vztahy mezi zaměstnanci.

PhDr. Zdeněk Svozil, HR Manager, ASUS Czech s.r.o.

Absolvoval jsem spoustu průzkumů a velice často se na prvním místě objevuje plat nebo celkový roční příjem. Myslím, že si nemusíme nalhávat, že je to jinak.

Je zajímavé, že při odchodu se do dotazníku často píše, že je to kvůli platu. Ale když jdeme do hloubky, tak je to velmi často kvůli managementu…

…slyšel jsem větu: už mne nebaví poslouchat, že lidé nám opouštějí firmu, lidé především opouštějí svého manažera!

My nabízíme kromě jiného kolektivní půlroční odměny, náborový příspěvek novým řidičům a dokonce i zaměstnanci, kteří přivedou hotového zaměstnance, mají nárok na náborový příspěvek

Čím nižší pozice, tím je více oceňována základní složka mzdy, čím výše, tím roste na významu pohyblivá složka jako motivace.

Jak říkali kolegové, zaměstnanci si na to velmi rychle zvyknou. Jistě že alfou a omegou je výše platu, ale jestliže přidáte zaměstnanci na platě, z hlediska dopadu na zvýšení výkonu nebo zájmu, se tato motivační doba omezuje pouze na několik následujících měsíců. Opravdu jsme za chvíli tam kde jsme byli a znovu řešíme požadavek na přidávání. Já cítím deficit především v tom, že musíme znovu začít informovat zaměstnance o tom, co vlastně dostávají, myslím nad rámec zákona, protože většina to vnímá jako samozřejmost, dokonce o tom velmi často ani nevědí.

Pokud přijde nějaká pochvala na řidiče, tak se to řeší přímo u pana ředitele.

Když dneska někdo přijde na výběrové řízení a já ho nevezmu hned ten den, kdy přijde, tak je druhý den zaměstnaný někde jinde. Dnes je to o tom, jestli zaměstnance zaplatíte nebo ne. Dnes nějaké benefity, penzijní nebo životní pojištění lidi na dělnických pozicích vůbec nezajímají. Je zajímá, co budou mít na výplatě.

Je velice důležité, aby lidé znali kritéria úspěšnosti. Otázka zní – co mám dělat pro to, abych si vydělal více? A my musíme umět nastavit kritéria – pokud se budeš chovat takto, pokud budeš splňovat tyto základní podmínky, můžeme hovořit o tom, že si vyděláš více.

Velmi se osvědčilo, pokud je to v tom podniku možné, že každý den vědí, kolik si vydělali. Třeba produktivitu práce – mají tu křivku a výsledky k dispozici každé ráno, tedy kolik si vydělali – docílili jsme toho, že když není dost práce, nutí kolegy aby si vzali volno a vyrobili s míň pracovníky a tím zvýšili produktivitu práce!

Peníze a benefity jsou rozhodujícím motivačním faktorem v okamžiku, kdy se člověk rozhoduje mezi několika nabídkami nového zaměstnání. V průběhu zaměstnání je navýšení platu pouze krátkodobým motivačním činitelem.

Motivuje nás to, co lidi motivovalo odjakživa, a to nejen v práci:

  • že se v určitém prostředí cítíme dobře
  • že nás někdo pochválí
  • že to, co děláme je užitečné, někomu to pomůže

Firmy operující na napjatém českém pracovním trhu budou muset čím dál více pracovat s těmito faktory. Se zaměstnanci budeme navazovat nejen pracovní kontrakt ale i tzv. psychologický kontrakt.

Ze zaměstnání vás většinou vypudí buďto nadřízený, nebo druh práce, kterou máte dělat. Když to neklape s jedním nebo s druhým, lidé se začnou dívat po jiném zaměstnání.

Je důležité mít navržený popis práce tak, aby byl pokud možno atraktivní. I kdybyste vybrali nejvhodnějšího člověka například pro call centrum a ten bude sedět celý den na telefonu, práce bude stereotypní, tak i kdyby šéf byl dobrý, plat byl dobrý, prostředí pěkné, tak tento člověk dříve nebo později vyhoří. Je třeba mít pracovní pozice navržené tak, aby byly zajímavé, umožnit rotaci pracovníků, ukázat možnost kariérního růstu ? to si myslím jsou klíčové faktory pro to, aby vaši zaměstnanci zůstali ve firmě.

Američané říkají o motivaci: ?You have to feel the love??

Je velmi důležité, aby se naši zaměstnanci cítili dobře a skutečně dělali práci, která je smysluplná.

Motivace by měla být diversifikovaná na top management, střední management a provozní pozice, kde to bude jiné. Pro dělníka nebo člověka na řadové pozici je mzda zásadní ?

V automobilovém průmyslu jsou motivací peníze. Všechny firmy nabízí stejný motivační program ? stravenky, penzijní připojištění ? to už každý bere jako automatiku

My máme nástroj Linka ochrany zájmů ? Každý zaměstnanec, když se třeba cítí poškozen svým kolegou ? my to skutečně vážně řešíme, my máme kolegyni, co je právník ?

Postřehy z akcí – KRÁTKODOBÁ MOTIVACE

Krátkodobá motivace – moje zkušenosti jsou takové, že je velmi příjemné pro manažery – ať už střední nebo liniové, když mají jakýsi rozpočet s kterým můžou manipulovat. Je úplně jedno, jestli je to pochvala formou poukázky nebo odměna. Je to nějaký rozpočet, který mají celoročně.

Vedoucí pracovníci mají možnost předat poukázky za mimořádný výkon. Ta odměna může být od 200 do 5.000 Kč, podle toho, na které úrovni se ten vedoucí nachází. Mohou rychle operativně ocenit výkon, protože standardní systémy odměňování se odehrávají v delších časových úsecích… Do tohoto fondu rozdělujeme milión ročně pro 650 zaměstnanců! Vedoucí pracovník v poukázce vyjádří, za co je odměna poskytnuta a v jaké výši a je tam samozřejmě poděkování za mimořádnou činnost. Je tam oznámení, že v nejbližším výplatním termínu zaměstnanec tuto odměnu najde ve výplatě. My jsme rádi, že to vůbec komunikují s tou osobou, kterou odměňují. Oni někdy na dílně na půl úst řekli: Kluci dobrý, ale nemůžu vás zase přechválit, tady ti dám tři stovky… A to je špatně. My je učíme, že musí jasně říct, proč mu tu odměnu dávají…

Příspěvky a prezentace přednesené na konferencích a manažerských snídaních na téma motivace zaměstnanců:

Soubory: