PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


V krizi jsme již dnes, i když ochlazení ekonomiky teprve přijde

Hlavní stránka »  BLOG »  V krizi jsme již dnes, i když ochlazení ekonomiky teprve přijde

O tom, kdy přijde zpomalení ekonomiky, se dnes hodně diskutuje. A odhady jsou velice různé – od pár měsíců až po 3 roky. Některé firmy si již dnes přiznávají, že se něco blíží. Většina podniků ale stále řeší spíše problémy vyplývající z růstu – hlavně nedostatek kvalitních lidí.

Poslední období bylo ve znamení rychlého nárůstu. Firmy potřebovaly nové kvalitní lidi a ti brzy na trhu práce nebyli. Nabíraly lidi méně kvalifikované a hlavně méně motivované (a motivovatelné).

Rychlý růst si pomalu začíná vybírat svoji daň. Hodně společností se dnes nachází v . Jak se to projevuje?

V pracovních týmech jsou nekvalitní a nemotivatelní lidé. Aby firmy našly alespoň ty, museli jim nabídnout už při náboru bonusy, které byly dřív odměnou až za určitý výkon nebo prokázání dovedností. Liniový management jen velice těžko motivuje ty, kteří nechtějí. V jedné firmě jsme v poradenském projektu narazili i na to, že mistři , když dělník nepřijde na směnu. Řekli nám .

I firmy, které pracují s lidmi s vyšším vzděláním, se potýkají s problémy spojenými s rychlým růstem. V těchto firmách při poradenství musíme řešit problémy mezi a těmi, kteří byli nabráni v poslední době. Tito „mladí“ často nechtějí přijmout firemní kulturu. Projevuje se to v drobnostech jako je nezdravení se vzájemně na chodbě či obcházení firemních postupů. Tyto „maličkosti“ mají ale výrazný vliv na morálku pracovníků, kteří ve firmách pracují už dlouho. V lepším případě začínají po letech uvažovat o změně zaměstnavatele, v horším dávají vnitřní výpověď – „když oni nemusí, tak já také ne“.

Syndromem, který se projevuje ve firmách po rychlém růstu, je také částečné nesladění firemních procesů. Nebyl čas ani vůle tolik dbát na jejich efektivitu, tlak byl spíše na to stihnout, vyrobit a splnit termíny.

Tak to shrňme – firmy mají v nepořádku část personálních procesů (motivační, adaptační, odměňování a další). Pokazila se firemní kultura. Ne všechny firemní procesy jsou dnes dostatečně efektivní a firmy nabraly hodně nových úvěrů. A blíží se období zpomalení, na které nejsou připravené ani firmy, a ani dovednosti většiny manažerů.

Je pravda, že dnes nevíme, ani kdy, ani jak hluboko, ani jakou formou se zpomalení projeví. Asi nebude tak rychlé, ani tak výrazné jako byla poslední krize, ale stejně zasáhne ty nepřipravené.

Co by měl dělat personalista pro to, aby firma byla připravena?

To, co k jeho práci běžně patří, ale na co se v období hektických náborů nenašel čas – opakovaně komunikovat manažerům, co se v HR ve firmě děje a co to může znamenat v budoucnosti, znovu zanalyzovat klíčové pozice a klíčové lidi a mít motivační strategii, jak tyto pracovníky udržet, rozvíjet dovednosti manažerů pro budoucí potřeby období zpomalení a pracovat na firemní kultuře.

A jak začít?

Udělejte workshop či sérii workshopů – nejlépe vedených někým mimo firmu, kde se začne dnešní situace s výhledem na budoucí ochlazení ve firmě diskutovat. Můžete třeba začít s nižším managementem a posbírat jejich pohled, kterým pak budete argumentovat potřebu uspořádat workshop i pro vrcholové vedení. Zároveň na setkáních můžete posbírat pohledy vedoucích z jednotlivých oddělení na klíčové pozice a pracovníky vzhledem k dnešní i budoucí situaci, pohled na firemní kulturu, motivaci atd. Podporujte analýzu efektivity firemních procesů.

Rozvíjejte a připravujte manažery a pracovníky na čas zpomalení, kde není alfou a omegou zisk, ale zvládnutí cash flow. To znamená jiný pohled a postupy pro výrobu, obchodní oddělení, pro nákup a další.

Nechejte si poradit už teď, protože řešení za chodu je pak zbrklé, drahé i nedokonalé. Zpracovali jsme pohled BIG PICTURE na základě zkušeností z minulých recesí, který vám pomůže ukázat, kde všude se zpomalení projeví.