PROFIL FIRMY REFERENCE LEKTORSKÝ TÝM GDPR


Jak zvýšit účinnost vzdělávání

Hlavní stránka »  BLOG »  Personalistika, týmy »  Jak zvýšit účinnost vzdělávání

Rádi bychom se s Vámi podělili o několik zajímavých myšlenek a otázek, které je dobře si pokládat. Následující výpisky jsou z článku " Od školení k rozvoji proč ne jako projekt", autor M. Kaleta, z HR Forum, říjen 2007

 • Pro rozvoj je tedy zásadní období prvních týdnů a měsíců po absolvování kurzu tzn. období řízen aplikace
 • Sednout si s vedoucím. Časová investice je 10 minut před školením a 15 minut po něm.

Otázky před kurzem:

 • Pro kterou část nebo oblast mé práce je trénink této dovendosti důležitý?¨
 • Jaká jsou má očekávání a cíle pro toto školení ? co chci v rámci této dovednosti na kurzu dozvědět, naučit, procvičit, ověřit, udělat jasno
 • Co bych měl po ukončení tréninku umět dělat úplně nově, popř. jinak, lépe

Diskuse 14 dní po kurzu

 • Jak školení splnilo má očekávání? Do jaké míry a v jakých oblastech?
 • Co mě na kurzu nejvc zaujako, co pro mne bylo důležité?
 • Co jsem si naplánoval ve svém akčním plánu a co začnu prakticky používat a od kdy?
 • Jak mi může osobně můj přímý nadřízený pomoc při aplikaci získaných znalostí a dovedností do praxe?
 • Podle čeho bude v praxi možno poznat, o kolik jsem se v této dovednosti posunul? Kdo by mi v tom mohl dát zpětnou vazbu? Na jakém výstupu by se to mohlo projevit?
 • Co dalšího (zdroje, informace, prostředky, materiál ?)potřebuji k tomu, abych mohl získané znalosti a dovednosti začít používat v praxi? Kdy můžeme spolu se svým nadřízeným prodiskutovat pokrok, který jsem na rozvoji udělal?